Fixed typo on the Adwaita icon theme name
[tj-awesome-themes.git] / submodules /
2016-03-09 Tuomas JormolaUpdated submodule mdwn2text
2016-03-04 Tuomas JormolaUpdated submodule mdwn2text
2011-01-23 Tuomas JormolaUpdated submodule mdwn2text
2011-01-20 Tuomas JormolaAdded submodule mdwn2text