Fixed typo on the Adwaita icon theme name
[tj-awesome-themes.git] / README.txt
2016-03-04 Tuomas JormolaUpdated README.txt from README.mdwn
2011-01-23 Tuomas JormolaUpdated README.txt from README.mdwn
2011-01-21 Tuomas JormolaUpdated README.txt from README.mdwn
2011-01-20 Tuomas JormolaUpdated README.txt from README.mdwn