Fixed typo on the Adwaita icon theme name
[tj-awesome-themes.git] / Makefile
2011-01-20 Tuomas JormolaInitial import