Fixed typo on the Adwaita icon theme name
[tj-awesome-themes.git] / Adwaita /
2016-03-16 Tuomas JormolaFixed typo on the Adwaita icon theme name
2016-03-15 Tuomas JormolaFixed text color
2016-03-15 Tuomas JormolaNew theme: Adwaita