Fixed typo on the Adwaita icon theme name
[tj-awesome-themes.git] / .gitignore
2016-03-09 Tuomas JormolaAdded .gitignore