Fixed typo on the Adwaita icon theme name
authorTuomas Jormola <tj@solitudo.net>
Wed, 16 Mar 2016 01:34:16 +0000 (03:34 +0200)
committerTuomas Jormola <tj@solitudo.net>
Wed, 16 Mar 2016 01:34:16 +0000 (03:34 +0200)
Adwaita/theme.lua
Darklooks/theme.lua
Glossy/theme.lua
Orion/theme.lua

index f8cf7c5..3f844aa 100644 (file)
@@ -15,7 +15,7 @@ local freedesktop = { utils = require('freedesktop.utils') }
 local theme = {}
 
 -- Icon theme and font
-freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adawaita'
+freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adwaita'
 theme.icon_theme                                = freedesktop.utils.icon_theme
 theme.font                                      = 'Inconsolata Medium 12'
 theme.monospace_font                            = theme.font
index 498419a..1ad202a 100644 (file)
@@ -17,7 +17,7 @@ local freedesktop = { utils = require('freedesktop.utils') }
 local theme = {}
 
 -- Icon theme and font
-freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adawaita'
+freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adwaita'
 theme.icon_theme                                = freedesktop.utils.icon_theme
 theme.font                                      = 'Inconsolata Medium 12'
 theme.monospace_font                            = theme.font
index d86b428..f544a15 100644 (file)
@@ -16,7 +16,7 @@ local freedesktop = { utils = require('freedesktop.utils') }
 local theme = {}
 
 -- Icon theme and font
-freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adawaita'
+freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adwaita'
 theme.icon_theme                                = freedesktop.utils.icon_theme
 theme.font                                      = 'Inconsolata Medium 12'
 theme.monospace_font                            = theme.font
index addb8f0..70f928a 100644 (file)
@@ -16,7 +16,7 @@ local freedesktop = { utils = require('freedesktop.utils') }
 local theme = {}
 
 -- Icon theme and font
-freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adawaita'
+freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adwaita'
 theme.icon_theme                                = freedesktop.utils.icon_theme
 theme.font                                      = 'Inconsolata Medium 12'
 theme.monospace_font                            = theme.font