Changed font again
authorTuomas Jormola <tj@solitudo.net>
Sun, 13 Mar 2016 16:48:32 +0000 (18:48 +0200)
committerTuomas Jormola <tj@solitudo.net>
Sun, 13 Mar 2016 16:48:32 +0000 (18:48 +0200)
Darklooks/theme.lua
Glossy/theme.lua
Orion/theme.lua

index 15cffc5..56fa779 100644 (file)
@@ -19,7 +19,7 @@ local theme = {}
 -- Icon theme and font
 freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adawaita'
 theme.icon_theme                                = freedesktop.utils.icon_theme
-theme.font                                      = 'Source Code Pro 10'
+theme.font                                      = 'Inconsolata Medium 12'
 theme.monospace_font                            = theme.font
 
 -- Colors
index 45a868c..bbcecbc 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@ local theme = {}
 -- Icon theme and font
 freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adawaita'
 theme.icon_theme                                = freedesktop.utils.icon_theme
-theme.font                                      = 'Source Code Pro 10'
+theme.font                                      = 'Inconsolata Medium 12'
 theme.monospace_font                            = theme.font
 
 -- Colors
index cba18a8..614fed5 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@ local theme = {}
 -- Icon theme and font
 freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adawaita'
 theme.icon_theme                                = freedesktop.utils.icon_theme
-theme.font                                      = 'Source Code Pro 10'
+theme.font                                      = 'Inconsolata Medium 12'
 theme.monospace_font                            = theme.font
 
 -- Colors