Some fixes
authorTuomas Jormola <tj@solitudo.net>
Fri, 11 Mar 2016 00:43:21 +0000 (02:43 +0200)
committerTuomas Jormola <tj@solitudo.net>
Fri, 11 Mar 2016 00:43:21 +0000 (02:43 +0200)
Darklooks/theme.lua
Glossy/theme.lua
Orion/theme.lua

index 461f668..15cffc5 100644 (file)
@@ -18,6 +18,7 @@ local theme = {}
 
 -- Icon theme and font
 freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adawaita'
+theme.icon_theme                                = freedesktop.utils.icon_theme
 theme.font                                      = 'Source Code Pro 10'
 theme.monospace_font                            = theme.font
 
@@ -26,6 +27,7 @@ theme.bg_focus                                  = '#7aa3cc'
 theme.bg_normal                                 = '#555753'
 theme.bg_urgent                                 = '#7f55d7'
 theme.bg_minimize                               = '#3f403d'
+theme.bg_systray                                = theme.bg_normal
 
 theme.fg_normal                                 = '#e6e6e6'
 theme.fg_focus                                  = '#ffffff'
@@ -63,6 +65,8 @@ theme.layout_tilebottom                         = '/usr/share/awesome/themes/def
 theme.layout_tileleft                           = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/tileleft.png'
 theme.layout_tile                               = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/tile.png'
 theme.layout_tiletop                            = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/tiletop.png'
+theme.layout_spiral                             = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/spiral.png'
+theme.layout_dwindle                            = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/dwindle.png'
 
 theme.taglist_squares_sel                       = '/usr/share/awesome/themes/default/taglist/squarefw.png'
 theme.taglist_squares_unsel                     = '/usr/share/awesome/themes/default/taglist/squarew.png'
index 383de14..45a868c 100644 (file)
@@ -17,6 +17,7 @@ local theme = {}
 
 -- Icon theme and font
 freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adawaita'
+theme.icon_theme                                = freedesktop.utils.icon_theme
 theme.font                                      = 'Source Code Pro 10'
 theme.monospace_font                            = theme.font
 
@@ -25,6 +26,7 @@ theme.bg_focus                                  = '#5598d7'
 theme.bg_normal                                 = '#f5f2ef'
 theme.bg_urgent                                 = '#7f55d7'
 theme.bg_minimize                               = '#808080'
+theme.bg_systray                                = theme.bg_normal
 
 theme.fg_normal                                 = '#000000'
 theme.fg_focus                                  = '#ffffff'
@@ -62,6 +64,8 @@ theme.layout_tilebottom                         = '/usr/share/awesome/themes/def
 theme.layout_tileleft                           = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/tileleft.png'
 theme.layout_tile                               = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/tile.png'
 theme.layout_tiletop                            = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/tiletop.png'
+theme.layout_spiral                             = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/spiral.png'
+theme.layout_dwindle                            = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/dwindle.png'
 
 theme.taglist_squares_sel                       = '/usr/share/awesome/themes/default/taglist/squarefw.png'
 theme.taglist_squares_unsel                     = '/usr/share/awesome/themes/default/taglist/squarew.png'
index 8402f76..cba18a8 100644 (file)
@@ -17,6 +17,7 @@ local theme = {}
 
 -- Icon theme and font
 freedesktop.utils.icon_theme                    = 'Adawaita'
+theme.icon_theme                                = freedesktop.utils.icon_theme
 theme.font                                      = 'Source Code Pro 10'
 theme.monospace_font                            = theme.font
 
@@ -25,6 +26,7 @@ theme.bg_focus                                  = '#579ce4'
 theme.bg_normal                                 = '#eeeeee'
 theme.bg_urgent                                 = '#7f55d7'
 theme.bg_minimize                               = '#808080'
+theme.bg_systray                                = theme.bg_normal
 
 theme.fg_normal                                 = '#000000'
 theme.fg_focus                                  = '#ffffff'
@@ -62,6 +64,8 @@ theme.layout_tilebottom                         = '/usr/share/awesome/themes/def
 theme.layout_tileleft                           = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/tileleft.png'
 theme.layout_tile                               = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/tile.png'
 theme.layout_tiletop                            = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/tiletop.png'
+theme.layout_spiral                             = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/spiral.png'
+theme.layout_dwindle                            = '/usr/share/awesome/themes/default/layouts/dwindle.png'
 
 theme.taglist_squares_sel                       = '/usr/share/awesome/themes/default/taglist/squarefw.png'
 theme.taglist_squares_unsel                     = '/usr/share/awesome/themes/default/taglist/squarew.png'