Fixed typo on the Adwaita icon theme name
[tj-awesome-themes.git] / .gitmodules
1 [submodule "submodules/mdwn2text"]
2         path = submodules/mdwn2text
3         url = git://scm.solitudo.net/mdwn2text.git