Fixed typo on the Adwaita icon theme name
[tj-awesome-themes.git] / .gitignore
1 .*.sw?